Datový zdroj 2

Stavební firma

SPZ Objednávkový systém

Objednávkový systém vytvořený na míru pro potřeby společnosti SP Zlín. Webová aplikace pomáhá lépe organizovat systém objednávek stavebního materiálu a komunikaci mezi pracovníky a dodavateli.

Naše práce

  • UX/UI
  • Webdesign
  • Kódování
  • Programování
  • Testování
  • Správa

Problém

Každý den pracovníci stavební firmy SP Zlín odesílají objednávky materiálu pro různé stavby. Objednávky jsou odesílány emailem přímo od pracovníka na email dodavatele. Objednávky obsahují informace o místě a termínu dodání, kontakt na vykládku a mnoho dalšího.

Ve větším objemu se tento systém stává nepřehledným. Objednávky se mohou snadno zatoulat, zvyšuje se pravděpodonost chyby a evidence objenávek je nepřehledná.

Řešení

Pro klienta jsme vytvořili objednávkový systém, kde má každý pracovník svůj uživatelský profil. Objednávky vznikají vyplněním pětikrokového formuláře. Formulář pro vytvoření objednávky je nastaven tak, aby uživatele vedl a proces vytvoření objednávky maximálně zjednodušil.

Objednávky před odesláním schvaluje vedení společnosti a jediným kliknutím jsou odeslány na email dodavatele ve formě PDF na hlavičkovém papíře společnosti.

Součástí systému je databáze dodavatelů a staveb. Objednávky je tak snadné zpětně dohledat podle stavby, dodavetele nebo uživatele, který ji vytvořil.

Formulář pro vytvoření objednávky

K vytvoření nové objednávky vede pět jednoduchých kroků, které jsou nastaveny tak, aby byla snížena pravděpodobnost chyby.

Odeslaná objednávka

Objednávku vždy před odesláním kontroluje administrátor systému. Pokud je vše v pořádku, tak je objednávka jedním kliknutím odeslána na emaily dodavatelů. Dodavatelé obdrží objednávku v PDF formátu na hlavičkovém papíře společnosti SP Zlín.

Zaměstnanci vidí pouze své stavby

V rámci systému jsou dvě uživatelské role. Uživatel role Pracovník vidí pouze stavby, které mu administrátor přidělí. Administrátor pak má možnost vidět a upravovat všechny stavby, uživatele a dodavatel v systému.

Prohlédněte si
další reference